กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
บริการวิชาชีพ ดู บริการวิชาชีพทั้งหมด
เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 259 ครั้ง]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 186 ครั้ง]

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมก...

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา [อ่าน : 160 ครั้ง]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัต...

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [อ่าน : 222 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน[อ่าน : 36 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ในราย... การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา[อ่าน : 39 ครั้ง]